บริษัท เคเคแอล อินเตอร์ จำกัด > ผลิตภัณฑ์ > GABION&MATTRESS

GABION&MATTRESS

กล่องกระชุหิน หรือ Gabion และ Mattress ของทางบริษัท ทอด้วยลวดชุบสังกะสีที่มีคุณภาพสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ในด้านของความต้านทางแรงดึง (Tensile Strength) ที่มีค่าเท่ากับ 38-55 กก./มม. และน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ Galvanized ที่ไม่ต่ำกว่า 240 กรัม/ตรม. ทุกกล่อง

คุณลักษณะที่สำคัญของกล่องชะลุหิน

  1. มีความอ่อนตัว ติดตั้งง่าย ประหยัดต้นทุน
  2. มีความแข็งแรง รับน้ำหนักและแรงต้านทานได้สูง
  3. น้ำหรือของเหลวสามารถซึมผ่านได้ดี
  4. มีความทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อการกัดเซาะ
  5. มีความยืดหยุ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม

Gabion
กล่องชะลุหิน (Gabion) เป็นกล่องบรรจุหินที่ทำมาจากลวดชุบสังกะสี หรือพีวีซี ทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยม ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกั้นเป็นช่องๆ กล่องกระชุหินจะมีขนาดต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เวลาใช้งานต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันที่สถานที่ติดตั้งโดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้แล้วทำการบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายเล็กน้อย โดยส่วนมากนิยมใช้หินที่มีความแกร่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ

Specification of Gabion

Mattress
เมทเทรส (Mattress) เป็นกล่องกระชุหินอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเดียวกับ Gabion แต่มีความสูงและขนาดของตาข่ายเล็กกว่า นอกจากนี้ยังทำฝาตาข่ายให้มีขนาดเท่ากับความกว้างของกล่อแยกต่างหากโดยไม่ติดกับตัวกล่อง สามารถนำไปใช้งานที่มีลักษณะยืดหยุ่นกว่ากล่อง Gabion หรือนำไปใช้ร่วมกัน เช่น นำไปทำแนวกั้นน้ำไหล (Lining Channels) หรือเป็นแผ่นบุรองน้ำ เพื่อยันฐานเขื่อนหรือตลิ่ง

การนำไปใช้งานของเมทเทรส (Mattress)

  1. การตกแต่งแนวขอบแม่น้ำ
  2. เป็นแนวเขื่อนกันคลื่นทะเล
  3. การป้องกันแนวสะพานและท่อระบายน้ำ
  4. กั้นเขตแดนหรือแนวรั้ว

Specification of Mattress


ในปัจจุบันตัวกล่องกระชุหินถูกนำมาใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธาอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยเสริมความหนาแน่นของโครงสร้างภายในงานวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ลาดเอียง และป้องกันการพังทลายของชั้นดิน ทั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแรงของพื้นผิวให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีจำกัด และที่สำคัญวัสดุทุกชนิดที่ใช้ผลิตกล่องกระชุหินจะถูกคัดสรรและตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้รับการรับรองคุณภาพภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นสากล

ตัวอย่างทางด้านงานวิศวกรรม เช่น

ลักษณะเด่นของกล่องชะลุหิน

ในด้านของกระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็นกล่องกระชุหินที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็นกล่องกระชุหินที่มีคุณภาพ ลวดชุบสังกะสีจะถูกทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยมโดยบิดเป็นเกลียว 3 รอบ ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานและทันสมัย และตาข่ายที่ทอเต็มผืนแล้วจะนำมาขึ้นเป็นกล่องตามขนาดที่ต้องการโดยช่างที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญงาน ทางบริษัทจังมั่นใจและรับประกันได้ว่า กล่องกระชุกหิน (Gabion Mattress) จะมีคุณภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะนำไปใช้ในลักษณะงานต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พี.วี.ซี Gabions
1. ลักษณะทั่วไป

2. ขนาดกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พี.วี.ซี. Gabions

3. ขนาดของลวดและสังกะสีที่เคลือบ
ขนาดและความความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของลวด และน้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ ต้องมีขนาดและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ และน้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบตามกำหนดดังนี้

สำหรับการทดสอบหาน้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ ให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 71-2532

4. การด้านแรงดึง
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งนำมาทำเป้นกล่องลวดตาข่ายต้องมีการต้านแรงดึง (tensile strength) ระหว่าง 38-55 กก./มม. การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 71-2532

5. ขนาดของรูปตาข่าย
ลวดเหล็กสังกะสี ต้องทำการถักให้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีลักษณะดังนี้

6. ความหนาวของ พี.วี.ซี. ที่หุ้ม
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีจากข้อ 3 ต้องนำมาหุ้มด้วย พี.วี.ซี. (poly vinyl chloride) ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต เมื่อหุ้มด้วย พี.วี.ซี. แล้วความหนาของ พี.วี.ซี. ต้องมีความหนาเฉลี่ยระหว่าง 0.45-0.55 มม. และแต่ละค่าต้องไม่น้อยกว่า 0.40 มม.

7. คุณสมบัติการหุ้มของ พี.วี.ซี.
ที่ใช้ทำกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พี.วี.ซี. ต้องไม่มีรอยปริแตกร้าว และต้องมีความทนทานต่อการถักกร่อนและทนทานต่ออุณหภูมิดังต่อไปนี้

8. วิธีการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี หุ้ม พี.วี.ซี.
ที่ใช้ทำกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พี.วี.ซี. ต้องไม่มีรอยปริแตกร้าว และต้องมีความทนทานต่อการถักกร่อนและทนทานต่ออุณหภูมิดังต่อไปนี้

8.1 การทดสอบรอยปริแตกร้าวของ พี.วี.ซี. มีวิธีดังนี้

8.2 ความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ปลายลวด มีวิธีดังนี้

8.3 ความทนทานต่ออุณหภูมิ มีวิธีดังนี้

8.4 การทดสอบน้ำหนัก ฃของสังกะสีที่เคลือบลวด กรัมต่อตารางเมตร ให้ใช้วิธีทดสอบตาม มอก. 71-2532
8.5 การทดสอบการต้านแรงดึง (tensile strength) ของลวดเหล็กเคลือบสังกะสีให้ใช้วิธีการทดสอบตาม มอก.71-2532

วิธีการติดตั้งกล่องแกเบียนและเมทเทรส
การขนส่งวัสดุ
แกเบียนถูกผลิตขึ้นโดยมีส่วนประกอบที่จำเป็นตามมาตรฐาน ASTM A975-97 โดยจะถูกจัดส่งมาในรูปของกล่องแบบซ้อนทับรวมกันเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการขนส่งละขนย้ายโดยขดลวดถักจะถูกจัดส่งมาพร้อมกันเพี่อใช้ในการขึ้นรูปกล่องแกเบียน

การประกอบ
วางกล่องแกเบียนลงบนพื้นราบละแข็ง จากนั้นจึงแก้มัดออกนำเศษวัสดุที่ใช้มัดออกให้หมด ยกแผ่นปิดข้างรวมทั้งแผ่นกระบังกั้นขั้นตั้งให้ตรงเพื่อประกอบเป็นกล่องฝาปิด
(ดังรูปที่ 1)

ยึดแผ่นตะแกรงด้านหน้าและด้านหลังเข้ากับแผ่นปิดข้างทั้งสองด้านและแผ่นกระบังกลางตรงบริเวณมุมด้านบนของแผ่นกระบังกลางจะมีลวดขอบส่วนที่ยื่นออกมากดังกล่าวมัดให้ติดกันเพื่อประคองรูปร่างกล่องในเบื้องต้น จากนั้นใช้ลวดถักที่ส่งมาเป็นม้วนถักยึดขอบให้ติดกันตลอดโดยถักยึดแผ่นฝาปิดด้วยดังแสดง (ดังรูปที่ 2 )หรืออาจใช้ห่วงยึดที่มีระยะห่างแต่ละห่วงกันไม่เกิน 15 มิลลิเมตร สำหรับวิธีการใช้ลวดถักนั้นให้ตัดขนาดลวดให้ยาวเพียงพอลวดถักเพื่อยึดแป่นตะแกรงเข้าด้วยกันโดยอาจถักหนึ่งหรือสองรอบ เมื่อถักเสร็จให้งอปลายลวดถักที่เหลือเข้าด้านในกล่องตะแกรงเพื่อป้องกันการทิ่มตำ จากนั้นดึงแผ่นกระบังลวดให้ตั้งตรงแล้วติดติดกับแผ่นข้างด้วยวิธีเดียวกัน

การจัดวางและใส่วัสดุลงภายใน
หลังจากปรับแต่งพื้นบานรากที่จะวางกล่องแกเบียนให้ได้รับดีแล้ว จึงวางกล่องแกเบียนลงในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยต้องยึดกล่องแกเบียนเข้าด้วยกัน และให้ได้แถวจากนั้นใส่หินใหญ่ลงภายใน กินที่ใส่ต้องแข็งอาจมีเหลี่ยมมุมหรือกลมและต้องสามารถทนต่อการถักกร่อนของน้ำหรือสภาวะอากาศตลอดช่วงอายุการใช้งาน ก้อนหินควรมีขนาดระหว่าง 100 มิลลิเมตร ถึง 200 มิลลิเมตร ในการใส่หินใหญ่นี้อาจต้องเรียงหินให้มีหินก้อนเล็กแทรกระหว่างช่องว่างของหินก้อนใหญ่ด้วย สำหรับกล่องที่ใช้เป็นผิวหน้าที่ตั้งตรงและสามารถมองเห็นได้อาจต้องเรียงหินด้วยความปราณีตเพื่อให้ได้ผิวหน้าที่เรียบสวยใส่หินลงในกล่องแกเบียนต้องกระทำโดยลำดับให้มีความหนาคราวละ 300 มิลลิเมตรต่อเนื่องกันในแต่ละช่องเซล จากนั้นจึงวนมาใส่อีกเรื่อยไปจนเต็มการกระทำดังนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พนังข้างของกล่องแกเบียนเสียรูปร่าง เนื่องจากแรงดันของหินเพียงด้านเดียวดังแสดง (ในรูปที่ 3 ) ในกรณีลวดที่ใช้ทำกล่องแกเบียนเป็นลวดหุ้มด้วยพีวีซี พึงต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่หินเนื่องจากความคมและแรงกระแทกของหินอาจทำให้ พีวีซี ฉีกขาดได้ นอกจากนี้ขณะใส่หินยังต้องผูกลวดยึดรั้งแผ่นด้านข้างรวมทั้งแผ่นกำระบังกั้นเข้าด้วยกัน (ในรูปที่ 4) ที่ความสูงประมาณ1/3 และ2/3 ของ ความสูง 1 เมตร โดยยึดในตำแหน่งที่ตรงกันข้ามเพื่อรักษารูปร่างของกล่องไม่ให้ปูดออกขณะใส่หิน ภายหลังจากปิดฝากล่องแกเบียนชั้นแรกเรียบแล้วเมื่อวางกล่องแกเบียนชั้นถัดไปให้ยึดบานของกล่องชั้นบน กับส่วนฝาของชั้นล่างเข้าด้วยกันโดยใช้ลวดถัก

การปิดฝา
ในการใส่หินต้องใส่เผื่อให้สูงกว่าขอบของกล่องแกเบียนขึ้นมาประมาณ 25-40 มิลิเมตร จากนั้นปรับให้ได้ระดับ ทั้งนี้เมื่อกล่องรับน้ำหนักจากชั้นถัดไปก็จะเกิดการยุบตัวของหินพอดี ก่อนปิดฝาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบบนของแผ่นกระบังกั้นยังโผล่ให้เห็น จากนั้นปิดฝาลงแล้ว แผ่นฝาจะต้องถูกยึดตลอดแนวขอบเข้าด้วยกันกับแผ่นปิดหัวท้ายและแผ่นกระบังกั้นด้วยกรรมวิธีเดียวกับการประกอบ ปลายลวดถักส่วนที่เหลือจะต้องหักงอเข้าด้านในกล่อง

ติดต่อเรา บริษัท เคเคแอล อินเตอร์ จำกัด
276/77 ซ.ร่มเกล้า24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553075628
โทร. 02-733-6511, 02-024-7595
มือถือ 0650549447
แฟกซ์ 02-379-2642, 02-024-7595
E-MAIL : KKL_INTER@HOTMAIL.COM

จำหน่ายและติดตั้ง แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์, GCL, แผ่น HDPE, Geotextile, แผ่นใยสังเคราะห์, GEOCELL, GEONET, แผ่น PVC ทั่วประเทศ สินค้าคุณภาพเกรด A ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ